Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Výzvy PRV

V současnosti nejsou vyhlášeny žádné výzvy MAS z Programu rozvoje venkova.


Avízo dotačních příležitostí pro podnikatele a lesní hospodáře – PRV

Místní akční skupina Zubří země, o.p.s. plánuje od ledna 2019 vyhlásit v pořadí již čtvrtou výzvu v rámci Programu rozvoje venkova. Předpokládané ukončení příjmu žádostí o podporu bude pravděpodobně do března 2019. 

 Čtvrtá výzva MAS pro PROGRAM ROZVOJE VENKOVA bude zaměřena na dvě oblast podpory: 

  • čl. 19.1.b Pravidel – Fiche 12 MAS - Modernizace nezemědělského podnikání (oprávněným žadatelem jsou podnikatelé, míra dotace až 45%),
  • čl. 26 Pravidel – Fiche 15 MAS – Zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství a navazujících oborů (investice do techniky a technologií pro lesní hospodářství apod., výše dotace 50%).

Co všechno lze podpořit a kdo je oprávněným žadatelem daných opatření lze pod jednotlivými články vyčíst z Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, platných pro rok 2019.

Znění výzvy včetně všech jejích příloh zveřejníme na webových stránkách MAS v sekci Aktuální výzvy – PRV: http://zubrizeme.cz/vyzvy-prv/.

Podmínky pro získání dotace v jednotlivých oblastech podpory budou případným zájemcům předány v rámci konzultací v kanceláři MAS v Bystřici nad Pernštejnem nebo Novém Městě na Moravě a dále na bezplatných seminářích pro žadatele, které proběhnou na přelomu ledna a února 2019. Pro přesnější informace sledujte webové stránky MAS: www.zubrizeme.cz.


 

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121
Telefon: 566 590 393

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 394

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2018 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák