Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Výzvy OPŽP

V současnosti jsou vyhlášeny celkem tři výzvy MAS pro Operační program Životní prostředí.

 

První z nich je zaměřená na výsadbu dřevin v extravilánu obcí na nelesní půdě na území CHKO Žďárské vrchy a současně na území MAS Zubří země:

1. výzva MAS Zubří země – OPŽP – Výsadba dřevin – (I.)

 

Termín pro příjem žádostí o podporu:

 Datum a čas zpřístupnění žádosti o podporu v MS2014+: 3. 10. 2018, od 9:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 3. 10. 2018, od 9:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 28. 6. 2019, do 20:00 hodin (pozor změna! – termín ukončení příjmu žádostí o podporu byl z rozhodnutí Programového výboru MAS ze dne 29.1.2019 změněn z 28.2.2019 20:00 hodin na 28.6.2019 20:00 hodin)

 

Druhá výzva MAS pro OPŽP je zaměřena na zeleň v intravilánu obcí: 

2. výzva MAS Zubří země – OPŽP – Sídelní zeleň – (I.)


Termín pro příjem žádostí o podporu:

Datum a čas zpřístupnění žádosti o podporu v MS2014+: 6. 2. 2019, od 9:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 6. 2. 2019, od 9:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 25. 9. 2019, do 20:00 hodin

 

Třetí výzva MAS pro OPŽP pak nabízí dotace na protierozní opatření:
 

3. výzva MAS Zubří země – OPŽP – Protierozní opatření – (I.)


Termín pro příjem žádostí o podporu:

Datum a čas zpřístupnění žádosti o podporu v MS2014+: 6. 2. 2019, od 9:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 6. 2. 2019, od 9:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 25. 9. 2019, do 20:00 hodin

 


 

 

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121
Telefon: 566 590 393

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 394
Mobil: 731 499 188

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2019 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák