Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Výzvy OPŽP

Aktuálně není vyhlášena žádná výzva OPŽP.

O předpokládaném termínu vyhlášení výzvy OPŽP a schváleném rozsahu zařazených aktivit budou žadatelé informováni prostřednictvím Harmonogramu výzev.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2018 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák