Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Výzvy OPZ

Aktuálně není vyhlášena žádná výzva OPZ.

O předpokládaném termínu vyhlášení výzvy OPZ budou žadatelé informováni prostřednictvím Harmonogramu výzev.


Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2018 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák