Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Výzvy IROP

Aktuálně není vyhlášena žádná výzva IROP.

O předpokládaném termínu vyhlášení výzev IROP a schváleném rozsahu zařazených aktivit budou žadatelé informováni prostřednictvím Harmonogramu výzev.


 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2018 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák