Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Výzvy IROP

V současnosti není vyhlášena žádná výzva MAS pro Integrovaný regionální operační program (IROP).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Na podzim 2023 předpokládáme vyhlášení následujících výzev MAS Zubří země pro IROP 2021+ na následující opatření:

  1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY - infrastruktura pro sociální služby
  2. HASIČI - podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V 
  3. DOPRAVA - infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou a cyklistickou dopravu
  4. VZDĚLÁVÁNÍ - infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny a infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol
 
Vyhlašování výzev MAS pro zbývající opatření IROP 2021+, předpokládáme od roku 2024:
  1.  KULTURA – revitalizace kulturních památek a revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí
  2. CESTOVNÍ RUCH – veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Aktuální informace k plánovaným výzvám naleznete v HARMONOGRAMU VÝZEV.


Mapa působnosti

Mapa působnosti

OPZ+ Podpora komunitního života

OPZ

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111, 566 590 393
E-mail:

Ing. Andrea Ambrožová
Telefon: 731 499 188, 566 590 393
E-mail:

Manažer OPZ+
Mgr. Zdeňka Krůpová
Mobil: 739 393 121
E-mail:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2023 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák