Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Uzavřené výzvy

Výzvy MAS pro Program rozvoje venkova:

Výzvy MAS pro Integrovaný regionální operační program:

Výzvy MAS pro Operační program Zaměstnanost:


Výzvy MAS pro Operační program Životní prostředí:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2019 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák