Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Podpora zaměřená na infrastrukturu dopravy, základních škol a sociální infrastrukturu

Publikováno před pěti měsíci | Rubrika Výzvy MAS

MAS Zubří země, o.p.s. vyhlásila 18.4.2019 celkem pět výzev Integrovaného regionálního operačního programu.

Znění výzev včetně všech jejích příloh naleznete zde:

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+pro všechny výše uvedené výzvy - 10.7.2019 ve 12:00 hodin.


SEMINÁŘE PRO ŽADATELE k výzvám IROP:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2019 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák