Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

SZP

Strategický plán dotačního programu Společná zemědělská politika (dříve Program rozvoje venkova) předpokládá od roku 2024 kontinuální příjem žádostí o dotaci s plánovanými odstávkami ve vazbě na aktivity, které byly podporované a využívané ve stávajícím (resp. předchozím) období (tj. do roku 2022). 

V rámci daného dotačního titulu je v současnosti připravována ze strany řídících orgánů metodika a pokyny pro zapracování dotačního programu do strategií komunitně vedeného místního rozvoje místních akčních skupin.

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Workshop č. 2 k projektu spolupráce

4. 4.09:00Sedliště u Jimramova - lesní pozemek

Workshop č. 3 k projektu spolupráce

25. 5.09:00Sklené - farma Jiří Kunc

Všechny akce

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 393
Mobil: 731 499 188

Manažer OPZ+
Mgr. Jana Lišková
Mobil: 739 393 121

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2023 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák