Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

MAS Zubří země, o.p.s. vyhlašuje 3. výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD

Publikováno před dvěma měsíci | Rubrika

MAS Zubří země, o.p.s. vyhlásila 11.07.2018 v pořadí již třetí výzvu MAS pro Program rozvoje venkova.

Pokračování tohoto článku »»»

Hlášení projektových záměrů na MAS spojených s výsadbou dřevin

Publikováno před třemi měsíci | Rubrika

MAS Zubří země, o.p.s. plánuje vyhlásit výzvu Operačního programu Životní prostředí se zaměřením na výsadbu dřevin v extravilánu obcí na nelesní půdě v území CHKO Žďárské vrchy, v návaznosti na tuto skutečnost žádáme potencionální žadatele na území MAS Zubří země (viz mapa), aby hlásili MAS své projektové záměry nejpozději do 31.08.2018 a to na: zubri.zeme@centrum.cz, 739 393 111 nebo osobně v kanceláři MAS, na adrese: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem (přízemí budovy ve dvoře za MěÚ Bystřice n. P.).

 

Pokračování tohoto článku »»»

Seminář pro podnikatele

Publikováno před třemi měsíci | Rubrika Semináře

Seminář pro podnikatele

Vyhlášení investičních výzev IROP - příležitost pro hasiče, sociální podniky a poskytovatele sociálních služeb

Publikováno před čtyřmi měsíci | Rubrika

MAS Zubří země, o.p.s. vyhlásila 6.6.2018 tři výzvy Integrovaného regionálního operačního programu.

 

 

Pokračování tohoto článku »»»

Seznam přijatých žádostí o dotaci v rámci 2. výzvy MAS pro PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Publikováno před šesti měsíci | Rubrika SCLLD 2014-2020 Výzvy MAS

MAS Zubří země, o.p.s. ukončila dne 28.3.2018 příjem žádostí o dotaci v 2. výzvě MAS pro Program rozvoje venkova.

Celkový počet přijatých žádostí této výzvy: 77

Celkový objem požadované dotace na výzvu: 19 610 819 Kč

Podrobnější seznamy přijatých žádostí o dotaci jsou k dispozici v sekciUzavřené výzvy PRV 

Pokračování tohoto článku »»»

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2018 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák