Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Semináře pro žadatele

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZEV MAS PRO INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
 

MAS Zubří země, o.p.s. vyhlásila dne 18.4.2019 celkem pět výzev MAS pro IROP. Informace k výzvám budou žadatelům poskytnuty na bezplatných seminářích, které se konají k jednotlivým výzvám v těchto termínech:

  • 25.4.2019 ve 13:00 hodin v kanceláři MAS Zubří země v Bystřici nad Pernštejnem se bude konat seminář pro žadatele 10. výzvy MAS Zubří země, o.p.s. - IROP - Terminály a parkovací systémy – (III.)
  • 25.4.2019 v 15:00 hodin v kanceláři MAS Zubří země v Bystřici nad Pernštejnem proběhne seminář pro žadatele 11. výzvy MAS Zubří země, o.p.s. – IROP - Bezpečnost dopravy – (III.)
  • 30.4.2019 v 10:00 hodin v kanceláři MAS Zubří země v Bystřici nad Pernštejnem proběhne seminář pro žadatele 12. výzvy MAS Zubří země, o.p.s. – IROP - Cyklodoprava – (III.)
  • 30.4.2019 ve 13:00 hodin v kanceláři MAS Zubří země v Bystřici nad Pernštejnem proběhne seminář pro žadatele 13. výzvy MAS Zubří země, o.p.s. – IROP - Infrastruktura základních škol – (III.)
  • 29.4.2019 v 10:00 hodin v kanceláři MAS Zubří země – poradenské místo Nové Město na Moravě proběhne seminář pro žadatele 14. výzvy MAS Zubří země, o.p.s. – IROP - Podpora infrastruktury pro sociální služby – (III.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 2. A 3. VÝZVY MAS PRO OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MAS Zubří země, o.p.s. vyhlásila dne 6.2.2019 v pořadí druhou a třetí výzvu Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Druhá výzva MAS pro OPŽP je zaměřena na sídelní zeleň sloužící ke zlepšení kvality prostředí v sídlech na území MAS Zubří země a třetí výzva MAS pro OPŽP je zaměřena na protierozní opatření vedoucí k posílení přirozené funkce krajiny na území MAS Zubří země. 

MAS Zubří země iniciovala v období od 8.1.2019 do 17.1.2019 celkem 6 setkání zástupců obcí v územní působnosti MAS Zubří země se zástupci MAS Zubří země, za účelem představení plánovaných výzev MAS pro rok 2019 a 2020. V rámci těchto setkání byly přiblíženy detailně podmínky pro čerpání podpory u obou výzev. 

Vaše individuální projektové záměry lze konzultovat s pověřenou kontaktní osobou výzev: Mgr. Anetou Šlechtovou, tel.: 731 499 188 / 566 590 394, e-mail: mas@zubrizeme.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEMINÁŘ PRO POTENCIONÁLNÍ ŽADATELE 1. VÝZVY MAS PRO OPŽP – VÝSADBA DŘEVIN

Dne 2.8.2018 se konal v Novém Městě na Moravě seminář pro potencionální žadatele 1. výzvy MAS Zubří země – OPŽP – Výsadba dřevin.

Upozorňujeme zájemce o výsadbu dřevin, že z rozhodnutí Programového výboru MAS (ze dne 29.1.2019) byl prodloužen termín pro příjem žádostí o podporu výzvy MAS Zubří země č. 1 pro OPŽP - VÝSADBA DŘEVIN z 28.2.2019 20:00 hodin na 28.6.2019 20:00 hodin!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 SEMINÁŘ PRO PODNIKATELE 

MAS Zubří země, o.p.s. pořádala, ve spolupráci s Agenturou pro podnikání a inovace, Agenturou CzechInvest a Hospodářskou komorou Žďár nad Sázavou, dne 25.9.2018, seminář pro podnikatele, na kterém byly zájemcům předneseny dotační příležitosti v regionu i mimo něj.

Prezentace z tohoto semináře jsou dostupné zde:

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121
Telefon: 566 590 393

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 394
Mobil: 731 499 188

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2019 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák