Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Harmonogram výzev


NABÍDKA VÝZEV MAS ZUBŘÍ ZEMĚ PRO ROK 2019

MAS Zubří země, o.p.s. aktuálně nabízí dotace pro žadatele na území MAS Zubří země pro Operační program životního prostředí, konkrétně na:

  • sídelní zeleň v intravilánu obcí (příjem žádostí o podporu probíhá do 25.9.2019),
  • protierozní opatření (příjem žádostí o podporu probíhá do 25.9.2019).
  • dále je v současnosti připravovaná v pořadí již 4. výzva MAS Zubří země pro OPŽP se zaměřením na výsadbu dřevin (předpokládaný termín příjem žádostí: 1.10.2019 – 2.1.2020)

A dále máme v nabídce výzvy MAS pro Integrovaný regionální operační program, ke kterým proběhly bezplatné semináře pro žadatele:

  • dopravní infrastruktura – konkrétně aktivity: terminály a parkovací systémy a bezpečnost dopravy (tj. 2 samostatné výzvy, u kterých byl příjem žádostí o podporu prodloužen do 16.9.2019).

Pozvánky na semináře pro žadatele jsou uveřejněny samostatně zde.

Podrobnosti k aktuálně vyhlášeným výzvám MAS jsou zájemcům o dotaci k dispozici zde.

 

V současnosti probíhá příprava harmonogramu výzev MAS pro rok 2020. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2019 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák