Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Harmonogram výzev


NABÍDKA VÝZEV MAS ZUBŘÍ ZEMĚ PRO ROK 2019

MAS Zubří země, o.p.s. aktuálně nabízí dotace pro žadatele na území MAS Zubří země pro Operační program životního prostředí, konkrétně na:

  • sídelní zeleň v intravilánu obcí (příjem žádostí probíhá do  2.1.2020) - pozor změna! – termín ukončení příjmu žádostí o podporu byl z rozhodnutí Programového výboru MAS ze dne 17.9.2019 změněn z 25.9.2019 20:00 hodin na 2.1.2020 12:00 hodin, změna je účinná od 20.9.2019!
  • výsadbu dřevin na nelesní půdě v extravilánu obcí na území MAS Zubří země a současně CHKO Žďárské vrchy (příjem žádostí probíhá do 2.1.2020)

MAS Zubří země, o.p.s. bude v roce 2019 vyhlašovat ještě 1 výzvu pro žadatele na území MAS Zubří země pro Integrovaný regionální operační program, konkrétně na:

  • terminály a parkovací systémyv současnosti je připravovaná v pořadí již 15. výzva MAS Zubří země pro IROP (předpokládaný termín vyhlášení je 11/2019–01/2020)

 MAS Zubří země, o.p.s. bude v roce 2019 vyhlašovat ještě 1 výzvu pro žadatele na území MAS Zubří země pro Operační program zaměstnanost, konkrétně na:

  • Podporu aktivit v rámci sociálních služeb - v současnosti je připravovaná v pořadí již 7. výzva MAS Zubří země pro OPZ (předpokládaný termín vyhlášení je 11/2019 – 12/2019 )

Podrobnosti k aktuálně vyhlášeným výzvám MAS jsou zájemcům o dotaci k dispozici zde.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dále se také pracuje na přípravě harmonogramu výzev MAS pro rok 2020.

Již nyní však informujeme, že začátkem roku 2020 (cca od února 2020 do března 2020) budeme přijímat žádosti o dotaci v pořadí již 6. výzvě MAS pro Program rozvoje venkova (PRV). 

6. výzva MAS pro PRV bude zaměřena na tyto oblasti podpory:

  • investice do sítě lesních cest,  
  • opravy a budování sítě polních cest,
  • podpora neprodukčních funkcí lesa,
  • základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (konkrétně investice do veřejných prostranství v obcích, mateřské a základní školy, hasičské zbrojnice a kulturní a spolková zařízení včetně knihoven). 

         

 

 

 

 

 

 

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2019 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák