Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Dokumenty ke stažení

Informace o způsobu hodnocení žádostí o podporu_sídelní zeleň

Publikováno 6. 2. 2019 v kategorii Výzvy OPŽP. Staženo 33x.

Náklady obvyklých opatření MŽP

Publikováno 6. 2. 2019 v kategorii Výzvy OPŽP. Staženo 20x.

Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů

Publikováno 6. 2. 2019 v kategorii Výzvy OPŽP. Staženo 23x.

Standard AOPK SPPK C02 003 Výsadby ovocných dřevin

Publikováno 6. 2. 2019 v kategorii Výzvy OPŽP. Staženo 20x.

Seznam doporučených autochtonních dřevin

Publikováno 6. 2. 2019 v kategorii Výzvy OPŽP. Staženo 15x.

Text výzvy - protierozní opatření

Publikováno 6. 2. 2019 v kategorii Výzvy OPŽP. Staženo 18x.

Text výzvy - Sídelní zeleň

Publikováno 6. 2. 2019 v kategorii Výzvy OPŽP. Staženo 18x.

Prezentace - Sídelní zeleň

Publikováno 6. 2. 2019 v kategorii Výzvy OPŽP. Staženo 18x.

Prezentace - Protierozní opatření

Publikováno 6. 2. 2019 v kategorii Výzvy OPŽP. Staženo 18x.

Změna výzvy č. 1 OPŽP - Výsadba dřevin - prodloužení výzvy

Publikováno 31. 1. 2019 v kategorii Výzvy OPŽP. Staženo 27x.

Zápis z jednání PV č. 1/2019

Publikováno 29. 1. 2019 v kategorii Zápisy z řídících orgánů. Staženo 39x.

Prezentace ze semináře pro žadatele 5. výzva PRV

Publikováno 28. 1. 2019 v kategorii Výzvy PRV. Staženo 70x.

Text výzvy č. 5 PRV

Publikováno 15. 1. 2019 v kategorii Výzvy PRV. Staženo 130x.

Kritéria VH F12 5.výzvy PRV

Publikováno 15. 1. 2019 v kategorii Výzvy PRV. Staženo 151x.

Kritéra VH F15 5.výzva PRV

Publikováno 15. 1. 2019 v kategorii Výzvy PRV. Staženo 161x.

Seznam ke kritériu prvožadatele - 5.výzva PRV

Publikováno 15. 1. 2019 v kategorii Výzvy PRV. Staženo 81x.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2019 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák