Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Co je MAS?

MAS, tedy místní akční skupina, je společenství lidí, kteří chtějí být aktivní ve prospěch svého regionu. Je založena na budování partnerství mezi podnikateli, veřejnou sférou a neziskovými organizacemi. Ti utvářejí nepolitická společenství, v nichž má každý partner jeden rovný hlas, tedy jak velké obce, tak malá občanská sdružení. Jedině úzká partnerství a spolupráce zemědělců, podnikatelů, institucí a všech obyvatel vesnic jsou zárukou kvalitního rozvoje venkova.  Místní aktéři jsou lidé, kteří na venkově žijí a pracují a snaží se o jeho rozvoj za účelem zachovaní kvality jejich života s využitím metody LEADER.

MAS je organizační složka MAS Zubří země, o.p.s. bez vlastní, samostatné právní subjektivity.

co-je-mas

Zdroj: NS MAS ČR z.p.

Jedním z nejdůležitějších úkolů MAS je získávání a rozdělování finančních prostředků přímo v regionu podle jeho skutečných potřeb na základě předem připravené a regionem schválené strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

sclld

Zdroj: NS MAS ČR z.p.

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Závěrečná osvětová akce k projektu spolupráce

14. 6.09:00Polná - Zámek 1, salonek zámecké restaurace

MAS Českomoravské pomezí o.p.s. zve partnery, veřejnost, zástupce obcí a škol z regionu na závěrečnou osvětovou akci projektu

 „Vážíme se přírodního bohatství Voda – půda –  les" 

·        Datum kon

Podrobnosti →

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Andrea Ambrožová
Telefon: 566 590 393
Mobil: 731 499 188

Manažer OPZ+
Mgr. Jana Lišková
Mobil: 739 393 121

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2023 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák