Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Uzavřené výzvy OPZ

Aktuální informace k uzavřené výzvě č. 1 – 2 MAS Zubří země pro Operační program Zaměstnanost:


V současnosti jsou uzavřeny tyto výzvy OPZ: 

OPZ – 1.Výzva MAS Zubří země-Podpora prorodinných opatření-(I.) - 20.12.2017 od 12 hod.


OPZ – 2.Výzva MAS Zubří země-Podpora aktivit v rámci sociálních služeb-(I.) - 20.12.2017 od 12 hod.

  • Do výzvy nebyly přijaty žádné žádosti o podporu. 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2018 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák