Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Uzavřené výzvy OPZ

Aktuální informace k uzavřeným výzvám č. 1 – 6 MAS Zubří země pro Operační program Zaměstnanost:


V současnosti jsou uzavřeny tyto výzvy OPZ: 


OPZ – 1.Výzva MAS Zubří země-Podpora prorodinných opatření-(I.) - 20.12.2017 od 12 hod.


OPZ – 2.Výzva MAS Zubří země-Podpora aktivit v rámci sociálních služeb-(I.) - 20.12.2017 od 12 hod.

  • Do výzvy nebyly přijaty žádné žádosti o podporu.

 

OPZ – 3. Výzva MAS Zubří země-Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti-(I.) - 31.10.2018 od 12 hod.

 

OPZ – 4.Výzva MAS Zubří země-Podpora aktivit v rámci sociálních služeb-(II.) - 31.10.2018 od 12 hod.

 

OPZ – 5.Výzva MAS Zubří země-Podpora prorodinných opatření-(II.) - 31.10.2018 od 12 hod.

 

OPZ – 6.Výzva MAS Zubří země-Podpora prorodinných opatření-(III.) - 31.3.2019 od 12 hod.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2019 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák