Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Uzavřené výzvy IROP

V současnosti jsou uzavřeny tyto výzvy IROP:


 

Aktuální informace k uzavřeným výzvám č. 7 – 9 MAS Zubří země pro Integrovaný regionální operační program:

 

IROP – 1. Výzva MAS Zubří země – doprava – (I.) - 23.6.2017 od 12 hod.

IROP – 2. Výzva MAS Zubří země – sociální infrastruktura – (I.) - 23.6.2017 od 12 hod.

IROP – 3. Výzva MAS Zubří země – školy – (I.) - 23.6.2017 od 12 hod.

IROP – 4. Výzva MAS Zubří země – územní studie – (I.) – 2.11.2017 od 12 hod.

  •  Do výzvy nebyly přijaty žádné žádosti o podporu. 

IROP – 5. Výzva MAS Zubří země – školy – (II.) - 8.12.2017 od 12 hod.

IROP – 6. Výzva MAS Zubří země – doprava – (II.) - 20.12.2017 od 12 hod.

IROP – 7. Výzva MAS Zubří země – Hasiči – (I.)- 15.8.2018 od 12 h.

IROP – 8. Výzva MAS Zubří země – sociální infrastruktura – (II.) - 31.7.2018 od 12 hod.

IROP – 9. Výzva MAS Zubří země – Sociální podniky – (I.)15.8.2018 od 12 hod.

  • Do výzvy nebyly přijaty žádné žádosti o podporu. 


Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2019 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák