Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Uzavřené výzvy IROP

Aktuální informace k uzavřené výzvě č. 1 – 6 MAS Zubří země pro Integrovaný regionální operační program:

 Žádost o přezkum - podrobnější informace uvedeny v kapitole 9.1. Přezkum hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí Interních postupů pro IROP 


 
V současnosti jsou uzavřeny tyto výzvy IROP:

IROP – 1. Výzva MAS Zubří země – doprava – (I.) - 23.6.2017 od 12 hod.

IROP – 2. Výzva MAS Zubří země – sociální infrastruktura – (I.) - 23.6.2017 od 12 hod.

IROP – 3. Výzva MAS Zubří země – školy – (I.) - 23.6.2017 od 12 hod.

IROP – 4. Výzva MAS Zubří země – územní studie – (I.) – 2.11.2017 od 12 hod.

  •  Do výzvy nebyly přijaty žádné žádosti o podporu. 

IROP – 5. Výzva MAS Zubří země – školy – (II.) - 8.12.2017 od 12 hod.

IROP – 6. Výzva MAS Zubří země – doprava – (II.) - 20.12.2017 od 12 hod.


Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2018 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák