Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Animace škol

.opvvv-logo

VZORY PŘÍLOH – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 27. 9. 2016  vzory příloh k ZoR projektu pro realizaci projektů výzev č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Vedle samotných vzorů příloh je také zveřejněn dokument s názvem Dokládání výstupů a indikátorů šablony, který je stručným návodem, jak vykazovat jednotlivé výstupy a indikátory. Doporučujeme se s obsahem dokumentu seznámit.

Všechny vzory si můžete prohlédnout na webu MŠMT: http://www.msmt.cz/…podpora-skol 

VÝZVA Č. 02_16_022 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 23. června 2016 výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha) v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 23. června 2016. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 30. 6. 2017.

Vyzva_Sablony_MRR.pdf (486,13 KB) - Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha)

DALŠÍ INFORMACE NA WEBU OP VVV

Úvodní seminář k šablonám a výzvě č.02_16_022

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Poradenství s přípravou šablon pro ZŠ a MŠ

MAS Zubří země, o.p.s. bude v novém programovém období školám ze svého území působnosti poskytovat metodickou a konzultační pomoc s přípravou žádostí v rámci těchto šablon a následnou pomoc školám při samotné realizaci projektů. Pro školy bude tento nabízený servis zcela zdarma.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Po oficiálním vyhlášení šablon se uskuteční semináře k šablonám pro ZŠ a MŠ, které se budou konat v Bystřici n. P. a Novém Městě n. M.

Kontakty:

Pro oblast Nedvědicko a Bystřicko: Mgr. Lenka Víchová, tel.: 566 590 344, 774 344 568, e-mail: LenkaVichova@email.cz

Pro oblast Novoměstsko: Ing. Jarmila Zemanová, tel.: 566 590 399, 731 575 342, e-mail: zubri.zeme@centrum.cz

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2018 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák