Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Aktuální výzvy

V současnosti jsou vyhlášeny celkem 2 výzvy MAS pro Integrovaný regionální operační program a 2 výzvy MAS pro Operační program Životní prostředí. Termín pro příjem žádostí o podporu:

 

Datum a čas zpřístupnění žádosti o podporu v MS2014+: 18. 04. 2019, od 12:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 18. 04. 2019, od 12:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 16. 09. 2019, do 12:00 hodin (pozor změna! termín ukončení příjmu žádostí o podporu byl z rozhodnutí Programového výboru MAS ze dne 26.6.2019 změněn z 10.7.2019 12:00 hodin na 16.9.2019 12:00 hodin, změna nabývá účinnosti od 27.6.2019)

 


OPŽP

 

2. výzva MAS Zubří země – OPŽP – Sídelní zeleň – (I.)


Termín pro příjem žádostí o podporu:

Datum a čas zpřístupnění žádosti o podporu v MS2014+: 6. 2. 2019, od 9:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 6. 2. 2019, od 9:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 25. 9. 2019, do 20:00 hodin


3. výzva MAS Zubří země – OPŽP – Protierozní opatření – (I.)


Termín pro příjem žádostí o podporu:

Datum a čas zpřístupnění žádosti o podporu v MS2014+: 6. 2. 2019, od 9:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 6. 2. 2019, od 9:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 25. 9. 2019, do 20:00 hodin

 

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2019 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák