Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Aktuální výzvy

V současnosti je vyhlášeno celkem 5 výzev MAS pro Integrovaný regionální operační program a 3 výzvy MAS pro Operační program Životní prostředí. 


IROP

 

 

Termín pro příjem žádostí o podporu:

 

Datum a čas zpřístupnění žádosti o podporu v MS2014+: 18. 04. 2019, od 12:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 18. 04. 2019, od 12:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 10. 07. 2019, do 12:00 hodinOPŽP

 

 1. výzva MAS Zubří země – OPŽP – Výsadba dřevin

 

Termín pro příjem žádostí o podporu:

Datum a čas zpřístupnění žádosti o podporu v MS2014+: 3. 10. 2018, od 9:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 3. 10. 2018, od 9:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 28. 6. 2019, do 20:00 hodin (pozor změna! – termín ukončení příjmu žádostí o podporu byl z rozhodnutí Programového výboru MAS ze dne 29.1.2019 změněn z 28.2.2019 20:00 hodin na 28.6.2019 20:00 hodin)

 

2. výzva MAS Zubří země – OPŽP – Sídelní zeleň – (I.)


Termín pro příjem žádostí o podporu:

Datum a čas zpřístupnění žádosti o podporu v MS2014+: 6. 2. 2019, od 9:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 6. 2. 2019, od 9:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 25. 9. 2019, do 20:00 hodin


3. výzva MAS Zubří země – OPŽP – Protierozní opatření – (I.)


Termín pro příjem žádostí o podporu:

Datum a čas zpřístupnění žádosti o podporu v MS2014+: 6. 2. 2019, od 9:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 6. 2. 2019, od 9:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 25. 9. 2019, do 20:00 hodin

 

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2019 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák