Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Aktuální výzvy

V současnosti jsou vyhlášeny tři výzvy MAS pro Operační program Zaměstnanost: 

3.Výzva MAS Zubří země-OPZ-Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti-(I.)


Příjem žádostí o podporu této výzvy je zahájen od:

Datum a čas zpřístupnění žádosti o podporu v MS2014+: 6. 8. 2018, od 12:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 6. 8. 2018, od 12:00 hodin


Ukončení příjmu žádostí o podporu:

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 10. 2018, do 12:00 hodin


a nově také

 

4.Výzva MAS Zubří země-OPZ-Podpora aktivit v rámci sociálních služeb-(II.)

a

5.Výzva MAS Zubří země-OPZ-Podpora prorodinných opatření-(II.)

 

Příjem žádostí o podporu těchto výzev je zahájen od:

Datum a čas zpřístupnění žádosti o podporu v MS2014+: 3. 9. 2018, od 12:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 3. 9. 2018, od 12:00 hodin

 

Ukončení příjmu žádostí o podporu:

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 3. 10. 2018, do 12:00 hodin

 

 


Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2018 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák