Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Aktuální výzvy

V současnosti jsou vyhlášeny tyto výzvy IROP:

7. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Zlepšování schopnosti reakce na mimořádné události – (I.)

8. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Podpora infrastruktury pro sociální služby – (II.)

9. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Investice do zázemí sociálních podniků – (I.)


Příjem žádostí o podporu výše uvedených výzev IROP zahájen od:

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 6. 6. 2018, od 12:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 6. 6. 2018, od 12:00 hodin


Ukončení příjmu žádostí o podporu:

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ 8. Výzvy MAS pro IROP je k 31.7.2018 ve 12:00 hodin. 


Dne 16.07.2018 bylo rozhodnuto o prodloužení termínu pro příjem žádostí o podporu v MS2014+ u výzev MAS č. 7 a 9 pro IROP, z 31.07.2018 (12:00 hodin) na 15.8.2018 do 12:00 hodin.

Ostatní parametry výzev MAS č. 7 a 9 pro IROP zůstávají beze změny.

------------------------------------------------------------------------ 


Dále je vyhlášena v pořadí již třetí výzva MAS pro Program rozvoje venkova: 

PRV – 3. výzva MAS Zubří země – fiche 13 

Příjem žádostí o dotaci výzvy PRV probíhá prostřednictvím Portálu farmáře od 11.7.2018 do 9.8.2018.
 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2018 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák