Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

PF 2022

Publikováno před měsícem | Rubrika

PF 2022

Chtěli bychom Vám za celý kolektiv MAS Zubří země popřát krásné a klidné svátky, prožité s úsměvem, ve zdraví a v rodinném kruhu. Do nového roku přejeme hlavně zdraví!

Avízo 7. výzvy MAS pro PRV

Publikováno před měsícem | Rubrika

Dotační příležitosti MAS Zubří země z Programu rozvoje venkova v roce 2022

Místní akční skupina (MAS) Zubří země, o.p.s. plánuje od 26.1.2022 do 7.4.2022 vyhlásit v pořadí již sedmou výzvu v rámci Programu rozvoje venkova

Zde se můžete podívat na zaměření 7. výzvy MAS pro PRV

Podmínky pro získání dotace v jednotlivých oblastech podpory budou případným zájemcům předány v rámci konzultací v kanceláři MAS v Novém Městě na Moravě nebo Bystřici nad Pernštejnem a dále na bezplatných seminářích pro žadatele, které proběhnou v únoru 2022. Termíny konání seminářů budou upřesněny na webových stránkách MAS: http://zubrizeme.cz/…ro-zadatele/.

Znění výzvy včetně všech jejích příloh zveřejníme v den vyhlášení výzvy na webových stránkách MAS v sekci Aktuální výzvy – PRV:http://zubrizeme.cz/vyzvy-prv/.

Vyšlo druhé číslo zpravodaje MAS Zubří země

Publikováno před třemi měsíci | Rubrika Zpravodaje

Vyšlo druhé číslo zpravodaje MAS Zubří země

Dne 1.11.2021 vyšlo druhé číslo zpravodaje MAS Zubří země.

Obsah:

  • Příprava SCLLD 2021+ (str. 2)
  • Podpořené projekty (str. 3 – 4)
  • Avízo 7. výzvy PRV (str. 5)
  • Projekt spolupráce MAS (str. 6)
  • Konference Venkov 2021 (str. 7)
  • Akční region (str. 8)

Ke stažení: Zpravodaj MAS Zubří země č. 2/2021

Schválení koncepční části SCLLD MAS Zubří země 2021-2027

Publikováno před pěti měsíci | Rubrika SCLLD 2021+
Dne 20.8.2021 byla schválena řídícím orgánem – MMR koncepční část SCLLD MAS Zubří země 2021–2027.
K 27.8.2021 bylo schváleno 76 žádostí ze 145 podaných žádostí.

Schválení koncepční části SCLLD MAS Zubří země 2021-2027

Pozvánka na prohlídku naučné lesní stezky v Bystřici nad Pernštejnem

Publikováno před pěti měsíci | Rubrika

MAS Zubří země delší dobu zvažovala realizaci vlastních projektů v oblasti cestovního ruchu, ve kterých by přispěla k rozvoji území a současně, kterým by ukázala, že dokáže být patřičně akční. Při úvahách o realizaci vlastních projektů ovšem v drtivé většině MAS narazila na finanční limity, neboť každý ze zvažovaných projektů vyžadoval přinejmenším nemalou vlastní finanční investici a předfinancování ze strany investora. Bylo nutné najít jinou cestu, tou mohla být spolupráce s místním akčním aktérem v území, který bude ochoten navázat spolupráci s MAS a přitom projekt financovat. Nabídka spolupráce se zrodila na začátku roku 2019 a jako dostatečně akční se pro záměr MAS stalo Město Bystřice nad Pernštejnem. Prvotní nápad pracovníků MAS vytvořit na území MAS Zubří země (ve velmi malém měřítku) naučnou stezku korunami stromů resp. vzdušný chodník, natolik nadchla pana starostu Karla Pačiska z Bystřice nad Pernštejnem, že netrvalo dlouho a po pár měsících jednání o vhodné lokalitě, financování i podobě stezky bylo zhruba jasno a zadalo se architektům zpracování jednoho z částečně rozpracovaných slibných návrhů v lokalitě Hora v Bystřici nad Pernštejnem, které mělo město shodou okolností „v šuplíku“.

Pozvánka na prohlídku naučné lesní stezky v Bystřici nad Pernštejnem

Pokračování tohoto článku »»»

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121
Telefon: 566 590 393

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 394
Mobil: 731 499 188

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2022 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák