Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Proč podat žádost o dotaci přes MAS?

Publikováno před čtyřmi dny | Rubrika Dotace SCLLD 2014-2020

Proč podat žádost o dotaci přes MAS?

Navýšení míry podpory u vybraných opatření v rámci PRV až na 70% (v rámci IROP u všech o 5% – na 95%), větší škála podpořených aktivit ve srovnání s výzvami vypsanými přímo dotačními orgány, nižší administrativní náročnost při zpracování žádostí o dotaci v rámci IROP, zdarma poskytování konzultací a seminářů žadatelům/příjemcům dotace v pracovní dny kanceláří MAS Zubří země, o.p.s. na adrese: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem a nově také v pondělí na adrese: Vratislavovo náměstí 12 (budova Polikliniky), 592 31 Nové Město na Moravě. 

Pokračování tohoto článku »»»

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Publikováno před měsícem | Rubrika Dotace

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se „Národní dotační zdroje – Příležitosti a možnosti pro města a obce“ a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce. 160stránková brožura je k dispozici zdarma, a to v tištěné i v elektronické podobě na webových stránkách www.mmr.cz a www.smocr.cz

Strategie CLLD MAS Zubří země je konečně schválena

Publikováno před měsícem | Rubrika SCLLD 2014-2020

Strategie CLLD MAS Zubří země je konečně schválena

Žádost o podporu strategie č. CLLD15_01_046 – „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Zubří země pro období 2014 – 2020“ splnila podmínky věcného hodnocení příslušných řídicích orgánů. 

Schválená verze v podobě podané k 13.12.2016 ke stažení zde SCLLD MAS Zubří země 2014 - 2020 a její přílohy.

mapa-stav-administrace-27-1-2017-nahled

Vzhledem k tomu, že máme téměř po roce strategii schválenou, tak můžeme konečně koncem února vyhlásit výzvu pro IROP a PRV. 

Podrobné informace o vyhlášených výzvách budou zveřejněny do 1. pol. února 2017.


Pokračování tohoto článku »»»

Poradenská činnost MAS Zubří země a vyhlašování výzev pro žadatele o dotaci v roce 2017

Publikováno před měsícem | Rubrika SCLLD 2014-2020

Poradenská činnost MAS Zubří země a vyhlašování výzev pro žadatele o dotaci v roce 2017

Hlavní činností MAS je získávání a rozdělování finančních prostředků přímo v regionu působnosti (69 obcí z Bystřicka, Novoměstska a Nedvědicka) podle jeho skutečných potřeb na základě předem připravené a regionem schválené strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). V programovém období 2014–2020 budeme rozdělovat finanční prostředky z IROP, PRV, OPZ a OPŽP. 

V současné době je stěžejní činností MAS pořádání seminářů a poradenská činnost pro školy k vyhlášeným šablonám OP VVV a hromadné konzultace k šablonám ve spolupráci s NIDV. MAS dále poskytuje individuální konzultace budoucím žadatelům a metodickou podporu školám k šablonám z OP VVV. Veškeré poradenství poskytujeme školám a budoucím žadatelům zdarma.

MAS v současné době finalizuje veškeré aktivity související s konečným schválením Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Ministerstvem pro místní rozvoj, která je nezbytným dokumentem pro další činnost a fungování MAS.

Ke stažení:

Pokračování tohoto článku »»»

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2017 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák